Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Swap w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:49

OrderSwap

Funkcja zwraca wartość Swap dla aktualnie wybranego zlecenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

 

Składnia

double OrderSwap()
Parametry
brak
Wartość zwracana
wielkość pozycji Swapowych

Przykład:

if(OrderSelect(124, SELECT_BY_TICKET)==true)
Print("Naliczone punkty swap dla pozycji #124 ",OrderSwap());
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());