Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Profit w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:19

OrderProfit

Funkcja zwraca aktualny zysk/stratę otwartej i aktualnie zaznaczonej pozycji (bez swap i prowizji). W otwartej pozycji, jest uzwzględniony niezrealizowany zysk. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().


Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

Składnia

double OrderProfit()
Parametry
brak
Wartość zwracana
zysk/strata z aktualnie otwartych pozycji (bez swap i prowizji)

Przykład:

if(OrderSelect(10, SELECT_BY_POS)==true)
Print("Zysk/strata z pozycji #124 ",OrderProfit());
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());