Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Open Time w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:17

OrderOpenTime

Funkcja zwraca datę i czas aktualnie wybranego zlecenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga!
Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocąm funkcji OrderSelect().

Składnia

datetime OrderOpenTime()
Parametry
brak
Wartość zwracana
data i czas otwarcia zlecenia w formacie datetime

Przykład:

if(OrderSelect(124, SELECT_BY_POS)==true)
Print("Czas otwarcia zlecenia #124 ",OrderOpenTime());
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());