Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Open Price w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:52

OrderOpenPrice

Funkcja zwraca wartość ceny otwarcia pozycji dla aktualnie wybranego zlecenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga: aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

Składnia

double OrderOpenPrice()
Parametry
brak
Wartość zwracana
cena otwarcia zlecenia

Przykład:

if(OrderSelect(124, SELECT_BY_POS)==true)
Print("Cena otwarcia zlecenia #124 ",OrderOpenPrice());
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());