Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Modify w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.02.20, godz. 03:57

OrderModify

Funkcja modyfikuje wcześniej otwartą pozycję lub zlecenie oczekujące. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

Uwaga! Cena otwarcia oraz czas wygaśnięcia może być modyfikowany tylko dla zleceń oczekujących.

Składnia

bool OrderModify( int ticket, double price, double stoploss, double
takeprofit, datetime expiration, color arrow_color=CLR_NONE)
Parametry
ticket – identyfikator zlecenia
price – cena otwarcia tylko dla zleceń oczekujących
stoploss – nowy poziom StopLoss
takeprofit – nowy poziom TakeProfit
expiration – czas wygaśnięcia zlecenia oczekującego
arrow_color – color strzałek dla poziomów StopLoss/TakeProfit lub wartość
domyślna CLR_NONE czyli brak koloru
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja, modyfikacja zlecenie zakończona powodzeniem
false – jeśli funkcja, modyfikacja zlecenie zakończona niepowodzeniem

Przykład:

if( TrailingStop > 0 )
{
OrderSelect(124,SELECT_BY_TICKET);
if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)
{
if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
{
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-
Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Blue);
return(0);
}
}
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.