Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Magic Numer w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:53

OrderMagicNumber

Funkcja zwraca identyfikator (magic numer) aktualnie wybranego zlecenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

 

Składnia

int OrderMagicNumber()
Parametry
brak
Wartość zwracana
identyfikator pomocniczy MagicNumber

Przykład:

if( OrderSelect(124,SELECT_BY_POS)==true)
Print("MagicNumber dla zlecenia #124 ", OrderMagicNumber());
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());