Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Expiration w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:04

OrderExpiration

Funkcja zwraca datę ważności dla aktualnie zaznaczonego zlecenia oczekującego. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().
Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect().

Składnia

datetime OrderExpiration()
Parametry
brak
Wartość zwracana
data i czas wygaśnięcia pozycji oczekującej

Przykład:

if( OrderSelect(124, SELECT_BY_TICKET)==true )
Print("Czas wygaśnięcia zlecenia #124 to
",TimeToStr(OrderExpiration()));
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());