Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Delete w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.02.22, godz. 00:51

OrderDelete

Funkcja usuwa wcześniej otwarte zlecenie oczekujące. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia

bool OrderDelete( int ticket, color Color=CLR_NONE)
Parametry
ticket – numer zlecenia
color – kolor strzałki na wykresie oznaczającej usunięcie zlecenia lub
wartość domyślna CLR_NONE czyli brak koloru
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończona powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończona niepowodzeniem

Przykład:

if( Ask > 1.5239)
{
OrderDelete( numer_zlecenia );
return(0);
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.