Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Close Time w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.02.20, godz. 04:00

OrderCloseTime

Funkcja zwraca datę i czasu zamknięcia wybranego zlecenia, które jest zamknięte lub zwraca wartość 0 dla zleceń otwartych oraz oczekujących. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

 

Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelect ().

 

Składnia

datetime OrderCloseTime()
Parametry
brak
Wartość zwracana
data i czas zamknięcia zlecenia

Przykład:

datetime ctm;
if( OrderSelect(2112,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==true)
{
ctm = OrderOpenTime();
if(ctm>0) Print("Czas otwarcia zlecenia 2112 to ", TimeToStr(ctm));
ctm = OrderCloseTime();
if(ctm>0) Print("Czas zamknięcia zlecenia 2112 to ", TimeToStr(ctm));
}
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.