Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Close Price w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:24

OrderClosePrice

Funkcja zwraca cenę zamknięcia aktualnie zaznaczonego zlecenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().


Uwaga! Aby korzystać z tej funkcji konieczne jest wcześniejsze „zaznaczenie” zlecenia za pomocą funkcji OrderSelectia:().

 

Składnia

double OrderClosePrice()
Parametry
brak
Wartość zwracana
cena zamknięcia zlecenia

Przykład:

if( OrderSelect(ticket,SELECT_BY_POS) == true )
Print("Cena zamknięcia zlecenia ",ticket," to ",OrderClosePrice());
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());