Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Close By w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:57

OrderCloseBy

Funkcja zamyka zlecenia przeciwstawne. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia

bool OrderCloseBy( int ticket, int opposite, color Color=CLR_NONE)
Parametry
ticket – identyfikator zlecenia
opposite – identyfikator zlecenia przeciwstawnego
color – kolor strzałki symbolizującej zamknięcie pozycji lub wartość
domyślna CLR_NONE brak koloru
Wartość zwracana

Przykład:

if( iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0) > 80 )
{
OrderCloseBy(numer_zlecenia,numer_zlecenia_przeciwstawnego);
return(0);
}