Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Window Screen Shot w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:59

WindowScreenShot

Funkcja dokonuje zrzutu okna ekranu i zapisuje do pliku graficznego w formacie gif. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). Zrzut ekranu zostanie zapisany w katalogu terminal_dir\experts\file lub podczas testów strategii w terminal_dir\test\file.

Składnia

bool WindowScreenShot( string filename, int size_x, int size_y, int
start_bar=-1, int chart_scale=-1, int chart_mode=-1 )
Parametry
filename – nazwa zapisywanego pliku gif
size_x – szerokość zrzutu ekranu w pikselach
size_y – wysokość zrzutu ekranu w pikselach
start_bar – indeks pierwszego widocznego słupka od którego ma nastąpić
zrzut ekranu. Jeśli podamy wartość 0 to zrzut ekranu nastąpi od aktualnie
widocznego słupka wykresu. Jeśli nie podamy wartości lub podamy mniejszą od
0 to zrzut ekranu nastąpi od końca wykresu.
chart_scale – skala pozioma wykresu z zakresu od 0 do 5. Jeśli nie podamy
wartości lub podamy mniejszą od 0 to zostanie pobrana aktualna skala
wykresu.
chart_mode – tryb wyświetlania wykresu:
CHART_BAR (0) – wykres typu słupki,
CHART_CANDLE (1) – wykres typu świeczki,
CHART_LINE (2) – wykres typu linie.
Jeśli nie podamy żadnej wartości lub mniejszą od 0 wówczas przyjęty
zostanie aktualny typ wykresu.
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem

Przykład:

int blad=0;
if( IsTesting() && ExtTradesCounter<TradesTotal())
{
if( !WindowScreenShot("shots\\tester"+ExtShotsCounter+".gif",640,480))
blad=GetLastError();
else ExtShotsCounter++;
ExtTradesCounter=TradesTotal();
}