Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Window Handle w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:16

WindowHandle

Funkcja zwraca numery systemowy uchwytu okna na postawie podanej nazwy symbolu oraz zakresu czasowego okna.

 

Składnia

iint WindowHandle( string symbol, int timeframe )
Parametry
symbol – nazwa symbolu instrument finansowego
timeframe – zakres czasowy okna
Wartość zwracana
systemowy numer uchwyt okna wykresu lub 0 jeśli nie znaleziono okna

Przykład:

int whandle = WindowHandle("EURUSD",PERIOD_H1);
if( whandle != 0 )
Print("Okno symbol EURUSD,H1 zostało znalezione =",whandle);