Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Window On Dropped w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:11

WindowOnDropped

Funkcja zwraca indeks okna na które został przeciągnięty myszką z Nawigatora EA, wskaźnik, skrypt. Zwracany jest numer okna licząc od 0 (okno główne wykresu), 1 (pierwsze podokno wykresu) do n (liczba podokien na wykresie głównym). Wskaźnik użytkownika mogą tworzyć własne podokna, dlatego indeks okna wskaźnika oraz indeks okna na które przeciągnięto wskaźnik mogą być różne.

Uwaga! Funkcji nie stosuje się podczas inicjalizacji, wykonywania funkcji specjalnej init().

 

Składnia

int WindowOnDropped()
Parametry
brak
Wartość zwracana
indeks podokna na które został przeciągnięty EA, wskaźnik, skrypt

Przykład:

if( WindowOnDropped() !=0 )
{
Print("Wskaźnik 'MojWskaźnik' nie został uruchomiony w oknie głównym");
return(false);