Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Window Bar Per Chart w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:30

WindowBarsPerChart

Funkcja zwraca ilość widocznych słupków na aktualnym wykresie.

 

Składnia

int WindowBarsPerChart()
Parametry
brak
Wartość zwracana
liczba widocznych słupków z wykresu

Przykład:

// obliczenia tylko na widocznych słupkach
int liczba_slupkow = WindowBarsPerChart();
int pierwszy_widoczny_slupek = WindowFirstVisibleBar();
for(int i=0; i<liczba_slupkow; i++, liczba_slupkow--)
{
// ...
}