Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-WindowIsVisible w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:25

WindowIsVisible

Funkcja sprawdza czy na danym wykresie widoczne jest okno o podanym indeksie.

Uwaga!

Podajemy indeks podokna wykresu, a nie uchwyt systemowy okna. Funkcja zwraca wartość true (prawda) jeśli podokno o podanym indeksie jest na wykresie, w przeciwnym razie false (fałsz).

Składnia

bool WindowIsVisible( int index )
Parametry
index – indeks podokna w oknie głównym wykresu
Wartość zwracana
true - jeśli istnieje okno o podanym indeksie
false - jeśli nie istniej ok ono o podanym indeksie

Przykład:

int MojeOkno = WindowFind("WzkazniMACD");
if(MojeOkno>-1 && WindowIsVisible(MojeOkno)==true)
Print("Okno wskaźnika WzkazniMACD jest na wykresie");
else
Print("Nie znaleziono okan wskaźnik WzkazniMACD");