Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Window Find w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:44

WindowFind

Funkcja szuka okna na podstawie nazwy skróconej okna i zwraca numer, indeks okna lub wartość -1 jeśli nie znaleziono okna o podanej nazwie.

Uwaga! Funkcji WindowFind() nie stosujemy na poziomie funkcji specjalnej init().

 

Składnia

iint WindowFind( string name )
Parametry
name – nazwa okna
Wartość zwracana
indeks okna

Przykład:

int wix = WindowFind( "MojWskaznikMACD" );