Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Windows Total w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:07

WindowsTotal

Funkcja zwraca liczbę podokien znajdujących się w oknie głównym wykresu.

Składnia

int WindowsTotal()
Parametry
brak
Wartość zwracana
liczba podokien na wykresie głównym

Przykład:

Print( "Liczba podokien na wykresie głównym = ", WindowsTotal() );