Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Window Expert Name w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:45

WindowExpertName

Funkcja zwraca ciąg znaków określający nazwę EA, skryptu, wskaźnika, biblioteki, programu z którgo poziomu została wywołana.

Składnia

string WindowExpertName()
Parametry
brak
Wartość zwracana
nazwa programu z którego poziomu została wywołana funkcja

Przykład:

string nazwa = WindowExpertName();
GlobalVariablesDeleteAll(nazwa);