Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Window Redraw w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:08

WindowRedraw

Funkcja wymusza odświeżanie, ponownie przerysowanie aktualnego wykresu. Przeważnie stosowana jest, gdy zmianie uległy jakieś obiekty graficzne na wykresie (zostały usunięte, przesunięte).

Składnia

void WindowRedraw()
Parametry
brak
Wartość zwracana
brak

Przykład:

// ustawia nowe wartości obiektów graficznych i odświeża wykres
ObjectMove(obj_1, 0, Time[index], cena);
ObjectSet(obj_1, OBJPROP_ANGLE, angle*2);
ObjectSet(obj_1, OBJPROP_FONTSIZE, rozmiar_czcionki);
ObjectSet(line_1, OBJPROP_TIME2, cena_2);
ObjectSet(line_1, OBJPROP_ANGLE, angle_2);
// odświeża wykres
WindowRedraw();