Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Refresh Rates w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.02.20, godz. 04:57

RefreshRates

Funkcja odświeża (aktualizuje) wartości zmiennych predefiniowanych. Należy pamiętać, że EA oraz skrypty działają na własnych kopiach danych historycznych, a dane z wykresu są kopiowane i na tej kopi dokonywane są obliczenia. Może wystąpić taka sytuacja (duża zmienność rynku, skomplikowane algorytmy obliczeniowe), że dane staną się nieaktualne, dlatego należy stosować funkcje RefreshRate(). Jeśli funkcja zakończy się prawidłową aktualizacją danych zwraca wartoś true (prawda), w przeciwnym razie false (fałsz), co oznacza że dane nie zostały zaktualizowane.

 

Składnia

bool RefreshRates()
Parametry
brak
Wartość zwracana
true – jeśli odświeżanie danych wykresu zakończone powodzeniem
false – jeśli odświeżanie danych wykresu zakończone niepowodzeniem

Przykład:

int ticket;
while(true)
{
ticket =
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.2,Ask,3,0,0,"komentarz",255,0,CLR_NONE);
if(ticket<=0)
{
int error = GetLastError();
if(error==134) break; // brak środków na koncie
Sleep(10000); // czekaj 10 sekund
RefreshRates(); // odśwież dane
break;
}
else
{
OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET);
OrderPrint();
break;
}
}
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.