Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Period w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:09

Period

Funkcja zwraca identyfikator zakresu czasowego wykresu, na którym została wywołana. Identifikator zakresu reprezentowany jest przez wartość określoną w minutach np. skala czasowa 1 godzinowa (H1) przyjmuje wartość 60.

 

Składnia

int Period()
Parametry
brak
Wartość zwracana
zakres czasowy wykresu w minutach

Przykład:

Print("Zakres czasowy aktualnego wykresu to ", Period());

Zobacz również stałe dla zakresów czasowych wykresu