Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Symbol w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:11

Symbol

Funkcja zwraca ciąg znaków będący nazwą bieżącego symbolu, instrumentu finansowego.

 

Składnia

string Symbol()
Parametry
brak
Wartość zwracana
nazwa symbolu, instrumentu finansowego

Przykład:

int wszystkie_zlecenia = OrdersTotal();
for(int p=0;p< wszystkie_zlecenia;p++)
{
if(OrderSelect(p, SELECT_BY_POS)==false) continue;
if(OrderType()>OP_SELL || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
// jak zlecenie jest z symbol danego wykresu to kontynuujemy poniższe
obliczenie
...
}