Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iAO w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.05.20, godz. 20:44

iAO

Wyznacza wartość Bill Williams Awesome Oscillator i zwraca jego wartość.

 

Składnia

double iAO( string symbol, int timeframe, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iAO(NULL, 0, 2)