Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iADX w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl `
2018.01.19, godz. 06:39

iADX

Wyznacza wartość indeksu ruchu Momentum i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iADX( string symbol, int timeframe, int period, int applied_price,
int mode, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
period – ilość słupków dla średniej
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_MAIN - podstawowa linia wskaźnika
MODE_PLUSDI - linia wskaźnika +DI
MODE_MINUSDI - linia wskaźnika –DI
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iADX(NULL,0,14,PRICE_HIGH,MODE_MAIN,0)>iADX(NULL,0,14,PRICE_HIGH,MODE_PL
USDI,0)) return(0)
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.