Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iAlligator w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:16

iAlligator

Wyznacza wartość wskaźnika Bill Williams Alligator i zwraca jego wartość.

Składnia:

 

double iAlligator( string symbol, int timeframe, int jaw_period, int
jaw_shift, int teeth_period, int teeth_shift, int lips_period, int
lips_shift, int ma_method, int applied_price, int mode, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
jaw_period – ilość słupków dla średniej, niebieskiej linii (szczęka
aligatora)
jaw_shift – przesunięcie dla średniej, niebieskiej linii
teeth_period - okres dla średniej, czerwonej linii (zęby aligatora)
teeth_shift – przesunięcie dla średniej, czerwonej linii
lips_period - okres dla średniej, zielonej linii (usta aligatora)
lips_shift – przesunięcie dla średniej, zielonej linii
ma_method – typ liczonej średniej:
MODE_SMA - średnia prosta
MODE_EMA - średnia exponencjalnie ważona
MODE_SMMA - średnia wygładzana
MODE_LWMA - średnia ważona
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_GATORJAW – niebieska linia, szczęka aligatora
MODE_GATORTEETH – czerwona linia, zęby aligatora
MODE_GATORLIPS – zielona linia, usta aligatora
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double jaw_wynik = iAlligator(NULL, 0, 13, 8, 8, 5, 5, 3, MODE_SMMA,
PRICE_MEDIAN, MODE_GATORJAW, 1)