Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iAD w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:23

iAD

Wyznacza wartość wskaźnika Accumulation/Distribution i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iAD( string symbol, int timeframe, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iAD(NULL, 0, 1);