Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iAC w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.06.20, godz. 18:25

iAC

Wyznacza wartość oscylatora Billa Williamsa Accelerator/Decelerator i zwraca jego wartość.

 

Składnia

double iAC( string symbol, int timeframe, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iAC(NULL, 0, 1);