Funkcje MQL4-Funkcje dostępu do danych-iLowest w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:32

iLowest

Funkcja wyszukuje i zwraca numer słupka (indeks) o najniższej wartości w określonym zakresie. Wyszukiwania rozpoczyna się od słupka określonego parametrem start i kończy się na liczbie słupków określonych parametrem count. Najniższa wartość może być przeszukiwana w stosunku do określonego typu danych z wykresu opisanych poniżej w tabeli

 

Składnia:

iLowest( string symbol, int timeframe, int type, int count=WHOLE_ARRAY,
int start=0 )
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
type – typ określający, jakiego rodzaju wartość ma być poszukiwana na
wykresie
count – liczba słupków która ma być przeszukiwana od pozycji start lub
wartość domyślna WHOLE_ARRAY oznaczająca wszystkie słupki
start – początkowy numer słupka od którego ma być poszukiwana najniższe
wartość
Wartość zwracana
numer słupka o najniższej wartościa

 

Przykład:

wyznacza najniższą cenę z 20 słupków od słupka 5 do 24
double wartosc;
wartosc = Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,20,5)];
Print(Wartość najniższa =, wartosc);