Funkcje MQL4-Funkcje dostępu do danych-iBar Shift w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:23

iBarShift

Funkcja wyszukuje słupek z określoną datą na wykresie, określonym parametrami symbol i skala czasowa. Funkcja zwraca numer słupka lub wartość -1 jeśli słupek z podaną datą jako parametry nie został znaleziony. Dodatkowo można skorzystać z parametru exec który ustawiony na true szuka dokładnie sprecyzowanej daty lub jeśli jest ustawiony na false (wartość domyślna) to zwraca numer najbliższego słupka.

 

Składnia:

int iBarShift( string symbol, int timeframe, datetime time, bool
exact=false )
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
time – czas otwarcia (Open) słupka który ma zostać znaleziony
exact – tryb szukania:
false – szuka najbliższego słupka o określonej dacie
true – szuka dokładnie tego słupka o określonej dacie lub zwraca -1
Wartość zwracana
numer poszukiwanego słupka lub wartość -1 jeśli nie znaleziono słupka

 

Przykład:

datetime szukany_slupek = D'2009.09.21 12:00';
int shift = iBarShift("EURUSD",PERIOD_M1, szukany_slupek);
Print("Szukany słupek o dacie ",TimeToStr(szukany_slupek)," ma numer
",shift)