Funkcje MQL4-Funkcje dostępu do danych-iBars w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 17:08

iBars

Funkcja zwraca liczbę słupków, które są dostępne na wykresie określonym parametrami symbol i skala czasowa.

 

Składnia:

int iBars( string symbol, int timeframe )
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
Wartość zwracana
ilość słupków na wykresie

 

Przykład:

Print( "Liczba słupków na wykresie 'EURUSD' skala 1 godzina
=",iBars("EURUSD",PERIOD_H1))