Funkcje MQL4-Funkcje dostępu do danych-iTime w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:34

iTime

Funkcja zwraca czas ze słupka określonego parametrem indeks, na wykresie określonym parametrami symbol i skala czasowa. Indeks musi znajdować się pomiędzy wartością 0, a Bars-1 lub odczytaną za pomocą funkcji iBars()- 1.


 

Składnia:

datetime iTime( string symbol, int timeframe, int shift )
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
shift – numer indeksu słupka z zakresu od 0 do Bars - 1
Wartość zwracana
czas otwarcia z określonego słupka

 

Przykład:

Print( "Czas otwarcia słupka EURUSD H1: ",iTime("EURUSD",PERIOD_H1,0) );