Funkcje MQL4-Funkcje dostępu do danych-iHigh w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:36

iHigh

Funkcja zwraca najwyższą cenę ze słupka określonego parametrem indeks, na wykresie określonym parametrami symbol i skala czasowa. Indeks musi znajdować się po między wartością 0, a Bars-1 lub odczytanej za pomocą funkcji iBars()-1.

 

Składnia:

double iHigh( string symbol, int timeframe, int shift)
Parametry
symbol – nazwa symbol wykresu lub NULL co oznacza aktualny symbol z wykresu
timeframe – zakres czasowy wykresu lub 0 co oznacza aktualny zakres czasowy
z wykresu
shift – numer indeksu słupka z zakresu od 0 do Bars - 1
Wartość zwracana
cena najwyższa z określonego słupka

 

Przykład:

Print( "Cena najwyższa EURUSD H1: ",iHigh("EURUSD",PERIOD_H1,0) );