Funkcje MQL4-Funkcje operujące na zmiennych tekstowych-String Trim Right w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:36

StringTrimRight

Funkcja zwraca kopię łańcucha znaków z usuniętymi z prawej strony znakami pustymi (spacje, znaki końca linii), jeśli wykonała się prawidłowo lub pusty ciąg znaków, jeśli błąd


Składnia:

string StringTrimRight( string text )
Parametry
text - tekst z którego będą usunięte puste znaki z prawej
Wartość zwracana
ciąg z usuniętymi znakami pustymi z prawej

Przykład:

string str1=" Witaj świecie ";
string str2=StringTrimLeft(str);
// w wyniku otrzymamy string " Witaj świecie"