Funkcje MQL4-Funkcje operujące na zmiennych tekstowych-String Trim Left w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:13

StringTrimLeft

Funkcja zwraca kopię łańcucha znaków z usuniętymi z lewej strony znakami pustymi (spacje, znaki końca linii), jeśli wykonała się prawidłowo lub pusty ciąg znaków, jeśli błąd.


Składnia:

string StringTrimLeft( string text )
Parametry
text – tekst z którego będą usunięte puste znaki z lewej
Wartość zwracana
ciąg z usuniętymi znakami pustymi z lewej

Przykład:

string str1=" Witaj świecie ";
string str2=StringTrimLeft(str);
// w wyniku otrzymamy string "Witaj świecie "