Funkcje MQL4-Funkcje operujące na zmiennych tekstowych-String Substr w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:37

StringSubstr

Funkcja zwraca podciąg z ciągu tekstowego, zaczynając od określonej pozycji oraz zwraca określoną iilość znaków.


Składnia:

string StringSubstr( string text, int start, int length=0 )
Parametry
text – ciąg znaków z którego będzie pobierany podciąg
start – indeks początku podciągu, może być od 0 do StringLen(text)-1.
length – długość ciągu, która będzie odczytana. Jeśli pozostawimy domyślną
wartość length równą 0 to zostanie odczytany ciąg od aktualnej pozycji
określonej przez start do końca stringu.
Wartość zwracana
odczytany podciąg

Przykład:

string text="Programowanie w MQL4 jest bardzo łatwe";
string substr=StringSubstr(text, 16, 4);
// podciąg to "MQL4"