Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Objects Type w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 22:18

ObjectType

Funkcja zwraca typ obiektu na podstawie podanej nazwy obiektu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

int ObjectType( string name )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
Wartość zwracana
indeks typu obiektu określony nazwą

Przykład:

int obj_typ = ObjectType("linia_122");
Print( "Indeks typu obiektu linia_122 to " + obj_type );