Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Objects Total w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:41

ObjectsTotal

Funkcja zwraca liczbę obiektów określonego typu, które znajdują się na aktualnym wykresie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().


Składnia:

int ObjectsTotal( int type=EMPTY )
Parametry
type – typ obiektów które mają zostać zliczone lub wartość domyślna wówczas
będą zliczone wszystkie obiekty
Wartość zwracana
liczba zliczonych obiektów na wykresi

 

Przykład:

int wszystkie_objekty = ObjectsTotal();
string nazwa;
for(int i=0;i< wszystkie_objekty;i++)
{
nazwa = ObjectName(i);
Print(i,"Nazwa obiektu o indeksie ",i," to " + name);
}