Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Object Set Text w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:13

ObjectSetText

Funkcja ustawia opis tekstowy i format tekstu obiektów typu OBJ_TEXT oraz OBJ_LABEL. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

bool ObjectSetText( string name, string text, int font_size, string
font=NULL, color text_color=CLR_NONE )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego typu tekstowego
text – tekst obiektu
font_size – wielkość czcionki w punktach
font – nazwa rodzaju czcionki
text_color – kolor czcionki
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem


Przykład:

ObjectSetText("MojTekstObjekt", "Witaj świecie!", 10, "Times New Roman",
Blue);