Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Object Move w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:44

ObjectMove

Funkcja przesuwa obiekt na wykresie. Obiekt określony jest za pomocą nazwy a parametry za pomocą indeksu od 0 do 2 określającego, które współrzędne należy przesunąć oraz wartości współrzędnych czas/cena. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

bool ObjectMove( string name, int point, datetime time, double price )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
point – indeks określający współrzędne (0-2)
time – nowa wartość czasu
price – nowa wartość ceny
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem


Przykład:

ObjectMove("MojaLiniaTrendu ", 1, D'2009.09.25 12:30', 1.2345)