Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Object Get Value By Shift w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:14

ObjectGetValueByShift

Funkcja wyznacza numer słupka na podstawie podanego numeru słupka. Indeks słupka na wykresie wyznaczany jest na podstawie pierwszej i drugiej pary parametrów opisujących obiekt np. typu OBJ_TREND. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().


Składnia:

double ObjectGetValueByShift( string name, int shift )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
shift – numer słupka na wykresie
Wartość zwracana


Przykład:

double price = ObjectGetValueByShift("MojaLiniaTrendu", 12);