Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Object Get Shift By Value w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:44

ObjectGetShiftByValue

Funkcja wyznacza numer słupka na podstawie podanej wartości ceny. Indeks słupka na wykresie wyznaczany jest na podstawie pierwszej i drugiej pary parametrów opisujących obiekt np. typu OBJ_TREND. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().


Składnia:

int ObjectGetShiftByValue( string name, double value)
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
value – wartość ceny
Wartość zwracana
wyznaczony numer słupka


Przykład:

int przesunięcie = ObjectGetShiftByValue("MojaLiniaTrendu", 1.3402);