Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Object Get w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:45

ObjectGet

Funkcja zwraca parametry obiektu graficznego określone po przez nazwę obiektu oraz indeks parametru opisującego obiekt. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().


Składnia:

double ObjectGet( string name, int index )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
index – indeks parametru opisującego obiekt
Wartość zwracana
wartość parametru opisującego obiekt

Przykład:

color oldColor = ObjectGet("obj_linia", OBJPROP_COLOR);Stałe określające właściwości obiektów mogą przyjmować poniższe wartości.

 

stała wartość
typopis


OBJPROP_TIME1
0
datetime
Ustawia/pobiera czas dla pierwszego parametru.
OBJPROP_PRICE11
double Ustawia/pobiera poziom ceny dla pierwszego parametru.
OBJPROP_TIME22
datetime Ustawia/pobiera czas dla drugiego parametru.
OBJPROP_PRICE23
double Ustawia/pobiera poziom ceny dla drugiego parametru.
OBJPROP_TIME3 4
datetime Ustawia/pobiera czas dla trzeciego parametru.
OBJPROP_PRICE3 5
double Ustawia/pobiera poziom ceny dla trzeciego parametru.
OBJPROP_COLOR6color Ustawia/pobiera kolor obiektu.
OBJPROP_STYLE 7int Ustawia/pobiera styl rysowania linii obiektu:
STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT,
STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT
OBJPROP_WIDTH8int Ustawia/pobiera grubość linii obiektu.
OBJPROP_BACK9bool Ustawia/pobiera wartość określająca czy obiekt ma być
umieszczony poniżej lub powyżej linii wykresu.
OBJPROP_RAY10boolUstawia/pobiera wartość określającą czy obiekt rysowany ma mieć nieskończenie długie linie czy mają być przycinane.
OBJPROP_ELLIPSE 11bool Ustawia/pobiera czy obiekt fibo arcs ma być rysowany z eliptycznie.
OBJPROP_SCALE 12 double Ustawia/pobiera określa czy obiekt ma być skalowany.
OBJPROP_ANGLE 13 double Ustawia/pobiera promień obiektu.
OBJPROP_ARROWCODE 14 int Ustawia/pobiera wartość stała określającą, jaki symbol graficzny ma być rysowany.
OBJPROP_TIMEFRAMES 15 int Ustawia/pobiera na jakiej skali czasowej obiekt ma być pokazywany.
OBJPROP_DEVIATION 16 double Ustawia/pobiera ustawie wartość odchylenia dla obiektu typu odchylenie standardowe.
OBJPROP_FONTSIZE 100 int Ustawia/pobiera wielkość czcionki.
OBJPROP_CORNER 101 int Ustawia/pobiera wartości od 0 do 3 określające stopień zaokrąglenia rogów obiektów.
OBJPROP_XDISTANCE 102 int Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi x w pikselach.
OBJPROP_YDISTANCE 103 int Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi y w pikselach.
OBJPROP_FIBOLEVELS 200 int Ustawia/pobiera poziomy Fibonacci, które może być indeksowane od 0 do 32.
OBJPROP_LEVELCOLOR 201 color Ustawia/pobiera wartość koloru dla poziomów linii.
OBJPROP_LEVELSTYLE 202 int Ustawia/pobiera styl poziomu linii STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
OBJPROP_LEVELWIDTH 203 int Ustawia/pobiera szeroko linii poziomów w skali od 1 do 5.
OBJPROP_FIRSTLEVEL+n 210+n int Ustawia/pobiera ustawia wartości poziomów Fibonacci na dla określonego poziomu dostępnego po indeksie o numeracji od 0 do ilości poziomów.