Funkcje MQL4-Funkcje operujące na obiektach wykresu-Object Create w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:47

ObjectCreate

Funkcja tworzy nowy obiekt graficzny, określonego typu oraz nadaje mu nazwę i przyporządkowuje do okna wykresu umieszczając obiekt w miejscu określonym parametrami. Liczba parametrów opisujących współrzędne położenia obiektu jest zależna od typu obiektu i może przyjmować od 1 do 3 par zmiennych czas/cena. Położenie większość typów obiektów graficznych umieszczanych na wykresie określane jest parą wartości czas/cena, ale niektóre typy obiektów tak jak np. OBJ_LABEL nie są umieszczone nad konkretnym słupkiem wykresu, dlatego do ustawienia tego typu obiektu w dowolnym miejscu wykresu korzystamy z funkcji ObjectSet() oraz parametrów OBJPROP_XDISTANCE (położenie w poziomie, oś x) i OBJPROP_YDISTANCE (położenie w pionie, oś y). Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga! Każde okno w terminalu jest identyfikowane indeksem. Indeks okna głównego wykresu przyjmuje wartość 0, natomiast każde kolejne okno (pod okno wykresu głównego np. wykres wskaźnika w osobnym podoknie) numerowane jest od 1 do n.


Składnia:

bool ObjectCreate( string name, int type, int window, datetime time1,
double price1, datetime time2=0, double price2=0, datetime time3=0, double
price3=0)


Przykład:

name – nazwa obiekt, każdy obiekt powinien mieć inną nazwę
type – typ obiektu określony stałą
window – numer okna do którego ma być dodany obiekt graficzny
time1 – pierwsza współrzędna czas na wykresie
price1 – pierwsza współrzędna cena na wykresie
time2 – druga współrzędna czas na wykresie
price2 – druga współrzędna cena na wykresie
time3 – trzecia współżędna czas na wykresie
price3 – trzecia współrzędna cena na wykresie
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniemPrzykład:

// tworzymy nowy obiekt tekstowy na wykresie
if( !ObjectCreate("text_object", OBJ_TEXT, 0, D'2009.09.20 12:30',
1.0045))
{
Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError());
return(0);
}
// tworzymy nowy obiekt tekstowy typu label na wykresie
if(!ObjectCreate("label_object", OBJ_LABEL, 0, 0, 0))
{
Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError());
return(0);
}
ObjectSet("label_object", OBJPROP_XDISTANCE, 200);
ObjectSet("label_object", OBJPROP_YDISTANCE, 100);
Stałe określające typ obiektu mogą przyjmować poniższe wartości.

stała wartość
opis

OBJ_VLINE0
Linia pozioma (jeden parametr czas).
OBJ_HLINE1
Linia pionowa (jeden parametr czas).
OBJ_TREND2
Linia trendu (dwa parametry).
OBJ_TRENDBYANGLE3
Linia trendu z ustawieniem konta nachylenia (jeden parametr). Do ustawienia konta nachylenia stosujemy funkcję ObjectSet();
OBJ_REGRESSION4
Linie kanału trendowego (dwa parametry).
OBJ_CHANNEL5
Kanał trendowy (trzy parametry).
OBJ_STDDEVCHANNEL6Kanał odchylenia standardowego (dwa parametry).
OBJ_GANNLINE7Gann Line (dwa parametry).
OBJ_GANNFAN8Gann Fan (dwa parametry).
OBJ_GANNGRID9Gann Grid (dwa parametry).
OBJ_FIBO10Fibonacci retracement (dwa parametry).
OBJ_FIBOTIMES11Fibonacci time zones (dwa parametry).
OBJ_FIBOFAN12Fibonacci fan (dwa parametry).
OBJ_FIBOARC13Fibonacci arcs (dwa parametry).
OBJ_EXPANSION14Fibonacci expansions (trzy parametry).
OBJ_FIBOCHANNEL15Fibonacci channel (trzy parametry).
OBJ_RECTANGLE16Rectangle (dwa parametry).
OBJ_TRIANGLE17Trójkąt (trzy parametry).
OBJ_ELLIPSE 18Ellipsa (dwa parametry).
OBJ_PITCHFORK19Andrews pitchfork (trzy parametry).
OBJ_CYCLES 20Cykle (dwa parametry).
OBJ_TEXT21Pole tekstowe na słupku wykresu (jeden parametr).
OBJ_ARROW22Znaki symboli graficznych (jeden parametr).
OBJ_LABEL23Pole tekstowe dowolne położenie (jeden parametr).