Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Tan w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.05.19, godz. 18:20

MathTan

Funkcja wyznacza tangens podanej liczby.

 

Składnia:

double MathTan( double x )
Parametry
x – liczba do wyznaczenia tangensa
Wartość zwracana
tangens podanej liczby

 

 

Przykład:

double pi=3.1415926535;
double x,y;
x=MathTan(pi/4);
Print("MathTan(",pi/4," = ",x);
//wynik: MathTan(0.7856)=1