Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Srand w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:28

MathSrand

Funkcja uruchamia generator liczb pseudolosowych. Liczby pseudolosowe pobieramy funkcja MathRand.

 

Składnia:

void MathSrand( int seed )
Parametry
seed – wartość inicjalizująca generator
Wartość zwracana
Brak

 

 

Przykład:

MathSrand(TimeLocal());
// Losuje 10 liczb
for(int i=0;i<10;i++ )
Print("wylosowana wartość to ", MathRand())