Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Round w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 02:07

MathRound

Funkcja zaokrągla wartość podanej zmiennej do najbliższej najwyższej wartości.

 


Składnia:

double MathRound( double value )
Parametry
value – wartość zmiennoprzecinkowa podlegająca zaokrągleniu
Wartość zwracana
wynik zaokrąglenia podanej liczby

Przykład:

double y=MathRound(2.8);
Print("Wartość zaokrąglenia liczby 2.8 to ",y);
y=MathRound(2.4);
Print("Wartość zaokrąglenia liczby -2.4 to ",y);
//wynik: Wartość zaokrąglenia liczby 2.8 to 3
//wynik: Wartość zaokrąglenia liczby -2.4 to -2