Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Rand w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:28

MathRand

Funkcja losuje liczbę z zakresu od 0 do 32767. Przed wywołaniem funkcji MathRand należy uruchomić generator liczb pseudolosowych za pomocą funkcji MathSrand.

Składnia:

int MathRand()
Parametry
brak
Wartość zwracana
liczba losowa całkowita

Przykład:

MathSrand(TimeLocal());
// Losuje 10 liczb typu integer
for(int i=0;i<10;i++ )
Print("Wartość losowa ", MathRand());