Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Pow w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:14

MathPow

Funkcja podnosi wartość liczby (pierwszy parametr) do potęgi (drugi parametr).

Składnia:

double MathPow( double base, double exponent )
Parametry
base - podstawa
Exponent - wykładnik
Wartość zwracana
wynik podniesonej liczby do potęgi

Przykład:

double x=2.0,y=3.0,z;
z=MathPow(x,y);
Printf("Wartość liczby ",x," podniesionej do potęgi ",y, " to ", z);
//wynik: Wartość liczby 2 podniesionej do potęgi 3 to 8