Funkcje MQL4-Funkcje matematyczne i trygonometryczne-Math Min w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.05.19, godz. 18:21

MathMin

Funkcja zwraca wartość mniejszej liczby z dwóch podanych jako parametry wywołania funkcji.

Składnia:

double MathMin( double value1, double value2)
Parametry
value1 – wartość pierwszej zmiennej
value2 – wartość drugiej zmiennej
Wartość zwracana
mniejsza wartość z dwóch podanych liczb

Przykład:

double result = MathMin(1.08,Ask)